Värderingar

Yrkesstolthet

Att värna om yrkets rykte genom att hålla goda relationer genom att ha öppna kort. Att jobba på ett strukturerat sätt och att ha rent och fint omkring sig.

Hållbarhet

Att bygga och göra VVS installationer på ett sådant sätt att det inte behöver göras om. Att bygga och göra VVS installationer på ett sådant sätt att det är lätt att jobba med i framtiden.

Jämställdhet

Att alla människor har ett lika värde, oberoende av kön, etnicitet eller yrke. Att bemöta alla människor på ett respektfullt sätt.

Noggrannhet

Att ordentligt kontrollera alla sina installationer så att det aldrig blir dyra vattenskador.

Kontakt

Mejl: tkz@porlavvs.se

Adress: Södra Hamnvägen 9, 115 41 Stockholm